Separacija

Društvo TBG BETON d.o.o. posjeduje vlastitu proizvodnju agregata za beton na separaciji šljunka u Slavonskom Šamcu.

Proizvodimo agregate slijedećih veličina zrna: 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-50 mm i 50-100 mm.

Naše betonske baze su popunjene velikom količinom našeg agregata, tako da u svakom trenutku možemo isporučiti naručene količine.

Tvorničku kontrolu proizvodnje agregata vrši CSS d.o.o., Zagreb. Sukladna je normi HRN EN 12620:2008.

Separacija Slavonski Šamac.

Proizvodnja agregata - separacija

Operateri: Nikola Alić i Mario Mandić
Mob: 
+385 (0)91 352 1370
TBG Beton d.o.o. Zagreb
Savska obala bb
35220 Slavonski Šamac
Hrvatska

Lokacije

Kliknite na oznaku za dodatne infomacije