Impresum

Impressum

TBG Beton d.o.o. Zagreb
Ivana Lučića 2A/10
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385 1 6607 360
Fax:       +385 1 6608 540

OIB: 13818779193
MB: 1338412

Direktori:
Branimir Muidža
Zoran Perić

TBG Beton d.o.o. je vlasnik kompanije Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb koja je registrovana i radi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Izdavač i urednik

Sadržaj objavljuje TBG Beton d.o.o. Zagreb.
Molimo Vas da bilo kakve komentare ili zahtjeve vezane za ovaj website pošaljite na: webmaster.ba@heidelbergcement.com

Tehnička implementacija:

UEBERBIT GmbH
Rheinvorlandstraße 7
68159 Mannheim
Njemačka

Host server za ovaj website je lociran u Heidelbergu, Njemačka.


© TBG Beton d.o.o. Zagreb. Sva prava pridržana.