Kvaliteta

Sve vrste betona za koje posjedujemo atest podliježu i zadovoljavaju norme HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007. Redovne nadzore na svim betonaram od strane INSTITUT IGH d.d. Zagreb,  jamstvo su za kvalitetu konačnog proizvoda.

Isto tako posjedujemo vlastitu Separaciju u Slavonskom Šamcu koja je također certificirana sukladno normi EN 12620:2002+A1:2008.

Tekuću kontrolu kvalitete betona vršimo putem vlastitog laboratorija u Vinkovcima.