Kvaliteta

Sve vrste betona za koje posjedujemo atest podliježu i zadovoljavaju europski standard HRN EN 206-1:2006 i HRN 1128:2007. Redovne inspekcije svih betonara od strane „CSS” d.o.o. za kontrolu kakvoće materijala jamstvo su za visoku kvalitetu konačnog proizvoda.

Tekuću kontrolu kvalitete betona vršimo putem vlastitog laboratorija u Vinkovcima.  

 
Kontrola kvalitete.

gdin Tomislav Merki

Voditelj tehnologije
Tel: 
+385 (0)32 430 288
Mob: 
+385 (0)91/352 1362
Fax: 
+385 (0)32 430 295
TBG Beton d.o.o. Zagreb
H.V. Hrvatinića 118 b
32100 Vinkovci
Hrvatska